Menu Close

Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa

Život u pravoj mjeri

LOGO_Bez teksta#365e77

Cilj projekta

Finalni proizvod, ili rezultat projekta odnosi se upravo na rješenje problema sa šećernom bolešću. Finalni proizvod je razvijen test s identificiranim molekularnim strukturama koje upućuju na razvoj šećerne bolesti tipa 2 kod osoba koje još nemaju nikakve naznake bolesti. Proizvod bi omogućavao predikciju vremenskog perioda u kojem će se iz predijabetesa razviti dijabetes, te uključivao preporuke „životnih navika“ koje istu bolest trajno ili privremeno odgađaju.

LOGO_Bez teksta#365e77

Opis projekta

Projekt „Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa (šećerne bolesti)“ predstavlja industrijsko istraživanje s ciljem razvoja individualizirane usluge probira osoba s visokim rizikom za razvoj šećerne bolesti, temeljenog na glikomu plazme koji bi omogućio prevenciju njenog razvoja kroz promjenu stila života (prehrambene navike – poželjno prema individualiziranim jelovnicima ponaosob usklađenim s metaboličkim karakteristikama visokorizičnih osoba, provođenje tjelesne aktivnosti). Eksperimentalnim razvojem će se istražiti utjecaj životnih navika na prolongiranje perioda u kojem se bolest pojavljuje.

Važnost upravo individualiziranog pristupa u prevenciji razvoja kroničnih bolesti danas je neupitna te predstavlja prioritete zdravstvenog sustava u razvijenim zemljama. Predloženi projekt objedinjuje ova dva područja te predviđa individualizirani pristup i stratifikaciju populacije u prevenciji razvoja šećerne bolesti koja je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema modernog društva. Projekt bi pružio definiciju novog molekularnog biljega za identifikaciju osoba s predispozicijom razvoja šećerne bolesti prije njene pojave te kliničke prezentacije. Postojanje ovog biljega omogućilo bi pružanje usluge probira i osoba s predispozicijom za razvoj ove bolesti i u zdravoj populaciji te poduzimanje / pravovremeno uvođenje mjera za njenu prevenciju. Ovakva usluga na tržištu trenutno ne postoji. Polazišna točka razvoja ovog projekta bazirana je na dva objavljena znanstvena istraživanja koja predstavljaju početne smjernice ovog projekta.

LOGO_Bez teksta#365e77

Trajanje projekta

17.08.2020. - 17.08.2023.

LOGO_Bez teksta#365e77

Vrijednost projekta

32.619.637,74 HRK

LOGO_Bez teksta#365e77

EU financira

14.051.937,73 HRK

LOGO_Bez teksta#365e77

Očekivani rezultati projekta

CILJEVI PROJEKTA

Identificirati glikanske strukture prisutne na proteinima humane plazme koje upućuju na razvoj šećerne bolesti tipa 2 u osoba koje nemaju naznake bolesti

Odrediti dijagnostičku vrijednost struktura identificiranih pod točkom 1. (osjetljivost, specifičnost).

Identificirati gene povezane s razvojem šećerne bolesti pomoću provjere razlike ekspresije odabranih gena između populacije koja razvije šećernu bolest tijekom provedbe projekta i predijabetičke kontrolne skupine te odrediti dijagnostički značaj pojedinih gena u krvi.

.

Razviti test probira za osobu u zdravoj populaciji temeljen na procjeni vrijednosti kliničkih osobina koje su do sada povezivane s predispozicijom za razvoj šećerne bolesti.

Razviti paket preporuka životnih navika s ciljem odgode ili potpune prevencije razvoja bolesti.

LOGO_Bez teksta#365e77

Očekivani rezultati projekta

FAZA 1

Istraživanje ciljnih inozemnih tržišta, prema ciljevima iz faze komercijalizacije.

Izrada marketinške strategije i definiranje operativnih marketinških aktivnosti.

Dogovaranje suradnje s ostalim dionicima (vanjski suradnici vezani za glikansku strukturu i glikemijski status, fitness centri i sl.).

Nastavak dokumentiranja životnih navika uključenih pacijenta, te analiza životnih navika na glikanske strukture na tromjesečnoj razini.

Prezentacija i predstavljanje proizvoda na tržištu, istraživanje tržišta te predočenje rezultata istraživanja svim sudionicima istraživanja (200 liječnika, 2.000 pacijenata te preko 30 ostalih
sudionika).

FAZA 2

Plasman usluge na tržištu.

Zapošljavanje dodatnih osoba u fazi komercijalizacije.

Izlazak na međunarodno tržište putem distributera (poduzeća sličnih prijavitelju).

Predstavljanje usluge na konferencijama iz područja dijabetesa i obiteljske medicine kao preliminarne pripreme za izlazak na međunarodno tržište.

Nastavak dokumentiranja životnih navika uključenih pacijenta, te analiza životnih navika na glikanske strukture na tromjesečnoj razini.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr